Legitimatii conducator auto agreate ARR

Legitimatii conducator auto agreate ARR 6x10cm interior albLegitimatii conducator auto agreate ARR 6x10cm interior alb copertaLegitimatii conducator auto agreate ARR 6x10cm interior galben coperta

Site-ul legitimatiiconducatorauto.ro va pune la dispozitie noile legitimatii de serviciu pentru conducatori auto, agreate ARR 2024-2025(potrivit ultimului model legal).

Conform Hotararii de Guvern nr. 69 din 1 februarie 2012, articolul 4, punctele 57.2 si 77.2, reprezinta contraventie lipsa unei legitimatii conducator auto valabile, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport sau al intreprinderii.

La articolul 7 se precizeaza si sanctiunea, amenda de la 4000 lei la 6000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier sau intreprinderii de transport rutier in cont propriu. Constatarea contraventiilor prevazute la art. 4 si aplicarea sanctiunilor se face de catre inspectorii ISCTR sau de politistii rutieri.

Recomandam soferilor sa verifice inainte de plecarea in fiecare cursa daca au o legitimatie de conducator auto valabila. Pentru a fi valabila, legitimatia de conducator auto trebuie sa contina:
– o fotografie
– sa fie trecut numarul contractului de munca
– sa fie vizata semestrial.

Legitimatiile de serviciu conducatori auto ARR se adreseaza urmatoarelor categorii:
– companiilor de transport marfa sau care transporta marfa in regim propriu.
– companiilor de transport persoane(Maxi-taxi, taxi, turoperatori).
– persoanelor fizice autorizate care efectueaza transport de marfa sau persoane.

legitimatiiconducatorauto.ro va pune la dispozitie modelul de legitimatie sofer auto ARR 2024-2025 in 2 formate astfel:
Legitimatii conducator auto ARR, dimensiune format inchis 6×10 cm orizonatal, interior alb sau galben.
Legitimatii conducator auto ARR, dimensiune format inchis 7×10 cm vertical, interior alb.
Ambele formate de legitimatii au coperta cartonata exterioara personalizata cu folio auriu „Legitimatie conducator auto

Legitimatiile sunt prezente in stoc permanent. Legitimatiile pentru conducatori auto sunt comercializate in seturi de 6 sau 12 legitimatii. Pretul seturilor de legitimatii difera in functie de cantitatea achizitionata sau promotiile active. Pentru pret si stoc actualizate va rugam sa accesati magazinul nostru online aici

Pentru cantitati mai mici de 10 legitimatii soferi, va recomandam seturile de 6 sau 12 legitimatii conducatori auto agreate ARR.

HG 69/2012 ACTUALIZATA 2014

HG 69/2012 ACTUALIZATĂ (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)

Hotărârea Guvernului nr.69 din 01.02.2012

privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

 

ACT EMIS DE: Guvernul României

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 14 februarie 2012

MODIFICATĂ prin Hotărârea nr. 76/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 113 din data de 14 februarie 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 85 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1 Prin prezenta hotărâre se stabilesc încălcările cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi sancţiunile contravenţionale şi alte măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor.

Art. 2 Încălcările prevăzute la art. 1 se clasifică în:

a) încălcări foarte grave;

b) încălcări grave;

c) încălcări minore.

Art. 3 Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

 1. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără a deţine licenţă de transport, licenţă comunitară, certificat de transport în cont propriu, licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţă de traseu, autorizaţie de transport internaţional şi/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat ori transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate efectuat în alte zile şi la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulaţie, după caz;
 2. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier având licenţa de transport, licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licenţa pentru activităţi conexe, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional şi/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat retrase, suspendate, expirate ori declarate pierdute, după caz;
 3. înstrăinarea către o altă întreprindere de transport rutier în cont propriu/un alt operator de transport rutier/un alt operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a licenţei de transport/licenţei comunitare şi/sau a autorizaţiei de transport internaţional, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, după caz, ori a oricăror alte documente necesare efectuării transporturilor rutiere, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul;
 4. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu nu deţine copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, după caz;
 5. efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licenţei de transport, a unei copii conforme a licenţei comunitare ori a unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu retrase, suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu a fost eliberată pentru un vehicul deţinut de operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu, după caz;
 6. utilizarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier la efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri a unui conducător auto care nu este titular al atestatului de conducător auto în condiţiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau al cărui atestat are perioada de valabilitate expirată;
 7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind efectuarea operaţiunilor de cabotaj;
 8. efectuarea transportului rutier internaţional de persoane prin servicii regulate de către un operator de transport rutier prin intermediul unui subcontractant care nu este indicat în autorizaţia de transport internaţional sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
 9. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus măsura imobilizării conform prevederilor legale în vigoare;
 10. sustragerea de la control/obstrucţionarea efectuării controlului în trafic rutier;
 11. sustragerea de la control/obstrucţionarea efectuării controlului la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi, după caz;
 12. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a deţine autorizaţie de şcoală de conducători auto sau autorizaţie de instructor auto autorizat, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare, ori având autorizaţia suspendată, retrasă sau cu termenul de valabilitate expirat, după caz;
 13. efectuarea unor tipuri de cursuri de pregătire şi perfecţionare a persoanelor din domeniul transporturilor rutiere fără a deţine autorizaţie de centru de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere valabilă pentru tipurile de cursuri respective, eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare, ori având autorizaţia suspendată, retrasă, după caz;
 14. utilizarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducători auto fără atestat/certificat de competenţă profesională sau al căror atestat/certificat de competenţă profesională are termenul de valabilitate expirat;
 15. conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier de către conducători auto care nu deţin atestat/certificat de competenţă profesională sau al căror atestat/certificat de competenţă profesională are termenul de valabilitate expirat;
 16. neoprirea vehiculului în trafic la semnalul regulamentar al inspectorilor;
 17. utilizarea legitimaţiilor de transport tip card de către alte persoane decât de cele îndreptăţite şi în alte condiţii decât cele recunoscute de legislaţia în vigoare;
 18. utilizarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducători auto străini fără drept de muncă în România;
 19. nerespectarea de către un operator de transport rutier dintr-un stat din afara Uniunii Europene a prevederilor art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
 20. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice majore privind sistemul de frânare, sistemul de direcţie, punţi, roţi, anvelope şi suspensie, şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului, tahograful şi/sau limitatorul de viteză, stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
 21. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice periculoase privind sistemul de frânare, sistemul de direcţie, punţi, roţi, anvelope şi suspensie, şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului, tahograful şi/sau limitatorul de viteză, stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
 22. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care nu respectă prevederile art. 71 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
 23. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxim autorizate pentru vehiculele cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% a masei totale maxim autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone;
 24. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a utiliza la efectuarea transporturilor rutiere numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;
 25. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;
 26. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a nu permite plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;
 27. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a nu permite intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză;
 28. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a monta numai prin operatori economici autorizaţi aparate tahograf şi limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
 29. utilizarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducători auto fără contract individual de muncă, aviz medical şi/sau aviz psihologic valabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 30. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transporta doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport;
 31. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a depune certificatul de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (I.S.C.T.R.) în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;
 32. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune licenţa de transport/licenţa comunitară şi/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente;
 33. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a obligaţiei de a înlocui managerul de transport în termen de 30 de zile, în situaţia în care acesta nu mai îndeplineşte această funcţie sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţia de bună reputaţie ori competenţă profesională;
 34. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări a obligaţiei de a asigura evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de execuţie, prin registrul de mişcare ce va cuprinde:

34.1. ora de plecare/sosire;

34.2. numărul de circulaţie;

34.3. traseul;

34.4. operatorul de transport rutier;

34.5. observaţii;

 1. permiterea de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulaţie, precum şi al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectuează transport rutier de persoane contra cost prin servicii regulate speciale sau ocazionale;
 2. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a permite accesul nediscriminatoriu operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiţiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;
 3. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost – a cerinţei de a desfăşura activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:

37.1. desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;

37.2. respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a emite bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;
 2. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a permite urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de călătorie sau a celor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier, potrivit legii;
 3. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a nu opri pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparţin categoriei pentru care este autorizat/licenţiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
 4. utilizarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto autorizaţi, în procesul de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 4 Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

 1. lipsa de la bordul vehiculului a autorizaţiei de transport internaţional, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de mărfuri sau de persoane de către un operator de transport rutier străin, având ca ţară de tranzit ori de destinaţie România;
 2. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de returnare a atestatului de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 către autoritatea emitentă, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia;
 3. efectuarea de către operatorul de transport rutier, în cadrul unui serviciu internaţional ocazional, a unor servicii ocazionale/excursii locale în alt stat membru decât cel de stabilire, cu nerespectarea prevederilor art. 13 teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
 4. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condiţiilor specificate în autorizaţia de transport internaţional de persoane în cazul prevăzut la art. 6 alin. (6) teza întâi din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la utilizarea unor vehicule suplimentare;
 5. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi/sau (3) şi la art. 17 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, referitoare la completarea foii de parcurs;
 6. nerestituirea, conform reglementărilor în vigoare, de către operatorul de transport rutier a foilor de parcurs completate autorităţii emitente;
 7. efectuarea transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale fără respectarea prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;
 8. efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri perisabile fără respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/1998, aprobată prin Legea nr. 2/1999;
 9. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu până la 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehiculele cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu până la 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone;
 10. nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor licenţei de traseu, ale graficului de circulaţie şi/sau ale autorizaţiei de transport internaţional;
 11. sancţionarea de 3 ori în ultimele 12 luni a aceluiaşi conducător auto angajat al operatorului de transport rutier pentru nerespectarea obligaţiei de a emite bilete/legitimaţii de călătorie sau emiterea de bilete/legitimaţii de călătorie necorespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;
 12. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de comunicare către autoritatea emitentă a licenţei de transport/licenţei comunitare a oricăror modificări intervenite privind managerul de transport şi/sau a termenului prevăzut la art. 12 alin. (2) şi la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, după caz;
 13. transportarea persoanelor care nu deţin asupra lor bilet de transport valabil/legitimaţie de călătorie valabilă, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, sau transportarea unor persoane care nu sunt menţionate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, ori transportarea persoanelor care nu deţin asupra lor legitimaţii eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
 14. efectuarea de transport rutier de mărfuri şi/sau de persoane cu alte vehicule decât cele destinate prin construcţie categoriei, respectiv tipului de transport;
 15. efectuarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto autorizaţi a pregătirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere fără respectarea programei de învăţământ şi a planului de învăţământ aprobate conform reglementărilor în vigoare;
 16. nerespectarea de către şcolile de conducători auto a prevederilor în vigoare privind înscrierea cursanţilor, păstrarea la sediu a evidenţei cursanţilor şi a documentelor acestora, păstrarea la sediu a documentelor personalului care asigură pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor;
 17. utilizarea de către şcolile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a personalului care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare;
 18. efectuarea de către instructorii auto autorizaţi a pregătirii practice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere fără a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata efectuării pregătirii, unul sau mai multe documente prevăzute de legislaţia în vigoare;
 19. nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 25 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
 20. nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
 21. nerespectarea de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
 22. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a prevederilor art. 49 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
 23. nerespectarea de către un operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a prevederilor art. 54 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
 24. angajarea sau menţinerea în funcţie de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa rutieră cu nerespectarea prevederilor art. 59 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
 25. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a prevederilor art. 77 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
 26. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a planifica efectuarea transporturilor rutiere şi de a întocmi programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă, respectiv persoanele care efectuează activităţi mobile de transport rutier să poată respecta prevederile legale în vigoare privind timpul de muncă;
 27. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier, după caz, a obligaţiei de a efectua transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;
 28. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a regulilor şi procedurilor ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate;
 29. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transportul rutier de mărfuri asigurând un sistem de fixare a încărcăturii conform reglementărilor în vigoare;
 30. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul rutier de mărfuri respectă următoarele condiţii:

30.1. uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului rutier pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, precum şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;

30.2. încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;

30.3. centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;

 1. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transportul rutier de mărfuri numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranţa transportului;
 2. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura că elementele de fixare a mărfurilor respectă următoarele condiţii:

32.1. îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;

32.2. sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;

32.3. nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;

32.4. sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;

 1. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în certificatul de transport rutier în cont propriu unul sau mai multe documente dintre următoarele:

33.1. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;

33.2. documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;

33.3. avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier şi pentru conducătorii auto angajaţi;

33.4. toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu;

33.5. formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent;

33.6. documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;

33.7. tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent;

33.8. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie a acestuia, după caz;

 1. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
 2. efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă ori polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
 3. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în termen de 10 zile, un număr de copii conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită;
 4. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a utiliza pe durata efectuării transportului rutier de persoane placa de traseu, cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de transport;
 5. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura afişarea la sediu şi în interiorul vehiculului a traseului serviciului, a staţiilor, a orarului şi a tarifului de transport pe bază de legitimaţie de călătorie, conform distanţelor corespunzătoare staţiilor prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, astfel încât aceste informaţii să fie disponibile tuturor utilizatorilor;
 6. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a admite la transport persoanele care beneficiază, potrivit legii, de facilităţi la transportul rutier contra cost de persoane şi/sau de a transporta, în baza biletului/tichetului/ cuponului special de călătorie acordat ca facilitate la transportul rutier, completat anterior efectuării transportului, numai acele persoane care beneficiază de facilităţi la transport potrivit legii;
 7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;
 8. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în judeţ, 5 ore în ţară şi 16 ore în cazul transporturilor rutiere în trafic internaţional;
 9. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura vânzarea biletelor de călătorie la capetele traseului sau în vehicul, inclusiv cu anticipaţie;
 10. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a anunţa anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau din alte cauze, la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;
 11. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a încheia contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aferente licenţelor de traseu;
 12. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în fiecare zi de vineri, situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier, potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta;
 13. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul/cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. sau la Direcţia generală reglementări în transporturi a cererii de renunţare la licenţa de traseu respectivă;
 14. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua traseul sau cursa pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, şi de cel puţin 60 de zile, în cazul transporturilor judeţene, de la data primirii de la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. a înştiinţării privind retragerea licenţei de traseu;
 15. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura bilete de călătorie în cel puţin două limbi – limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane;
 16. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a nu utiliza staţiile publice în cazul efectuării transportului rutier interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale; staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate trebuie să asigure condiţii minime de siguranţă pentru acestea;
 17. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a prelua la transport numai persoanele nominalizate şi care deţin legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
 18. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementărilor în vigoare;
 19. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite semestrial Direcţiei generale reglementări în transporturi raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport rutier internaţional contra cost de persoane;
 20. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite semestrial Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. raportările privind operaţiunile de cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
 21. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a afişa, la sediu şi în interiorul vehiculului, traseul serviciului, staţiile, orarul, tarifele şi condiţiile de transport, astfel încât aceste informaţii să fie disponibile tuturor utilizatorilor;
 22. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura desfăşurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizaţiei de transport internaţional/licenţei de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
 23. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a deţine la sediul social unul sau mai multe documente dintre următoarele, după caz:

56.1. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;

56.2. documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;

56.3. avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;

56.4. toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la ocupaţia de operator de transport rutier şi la piaţa transporturilor rutiere;

56.5. formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent;

56.6. documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;

56.7. tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent, precum şi autorizaţiile speciale de transport privind transportul mărfurilor indivizibile cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;

56.8. scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs şi anul precedent;

56.9. documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs şi anul precedent;

56.10. documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;

56.11. documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;

56.12. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier;

56.13. documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină minimum informaţiile privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale managerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documente justificative, după caz;

56.14. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie a acestuia, după caz;

56.15. copia autorizaţiei de transport internaţional, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;

 1. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier contra cost a unuia sau mai multor documente dintre următoarele, după caz:

57.1. copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare;

57.2. legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

57.3. contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;

57.4. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

57.5. certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

57.6. documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;

57.7. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, după caz;

57.8. documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licenţiat serviciul de transport de persoane prin servicii regulate speciale;

57.9. documentele prevăzute la art. 6 alin. (6) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;

57.10. foaia de parcurs, în cazul efectuării serviciilor ocazionale prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 şi/sau a operaţiunilor de cabotaj prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;

57.11. contractul încheiat între operatorul de transport rutier şi organizatorul transportului sau o copie conformă a acestuia, în cazul prevăzut la art. 17 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;

57.12. documentele care să conţină elementele prevăzute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, în cazul efectuării unei operaţiuni de cabotaj;

 1. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a desfăşura operaţiuni de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:

58.1. desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;

58.2. respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura instruirea conducătorilor auto cu privire la obligaţiile ce le revin acestora;
 2. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat pe care îl efectuează în baza unei autorizaţii/licenţe de traseu renunţarea la efectuarea serviciului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data renunţării;
 3. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura echiparea autovehiculelor cu plăcuţe din care să rezulte masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora;
 4. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a monta la peroane afişaje care să conţină informaţii privind traseele şi orele de plecare/sosire a curselor;
 5. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a repartiza cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puţin 15 minute între două plecări consecutive de la acelaşi peron;
 6. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a întocmi programul autogării în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
 7. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a primi şi de a înregistra toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară, cereri la care se va răspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
 8. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a încheia contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, fără a depăşi perioada de valabilitate a programului de transport şi fără a depăşi capacitatea autogării;
 9. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a aplica, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleaşi servicii;
 10. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a transmite on-line I.S.C.T.R., în formatul solicitat de acesta, efectuarea curselor şi traseelor, pe fiecare operator de transport deţinător de licenţă de traseu cu care aceştia au încheiat contract;
 11. lipsa de la sediul autogării a contractelor pentru accesul vehiculelor operatorilor de transport rutier la serviciile acesteia;
 12. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost – a obligaţiei de a deţine la sediul social un registru de evidenţă a activităţilor de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost desfăşurate şi/sau documentele privind activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost desfăşurate, pentru anul în curs şi anul precedent;
 13. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost – a obligaţiei de a desfăşura activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport rutier licenţiaţi;
 14. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transporta persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare;
 15. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a opri în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, respectiv de a nu opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie;
 16. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a informa persoanele transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor;
 17. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a regulilor privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate;
 18. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transporta numai persoanele nominalizate în documentul de control;
 19. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a asigura existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier în cont propriu a unuia sau mai multor documente dintre următoarele:

77.1. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeşte faptul că transportul efectuat este în cont propriu;

77.2. legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al întreprinderii;

77.3. contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;

77.4. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

77.5. certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;

77.6. documentul de transport;

77.7. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;

 1. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în procesul de pregătire, a programelor de pregătire corespunzătoare cursurilor pentru care au fost autorizate;
 2. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a comunica Direcţiei generale reglementări în transporturi şi I.S.C.T.R. pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei;
 3. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiilor ce le revin, potrivit reglementărilor în vigoare, privind înscrierea cursanţilor şi păstrarea la sediu a tuturor documentelor aferente pregătirii acestora;
 4. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a asigura lectorii/formatorii necesari desfăşurării cursurilor, conform programei de pregătire;
 5. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a informa Direcţia generală reglementări în transporturi cu privire la orice modificare a datelor prezentate în dosarul de autorizare;
 6. nerespectarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto autorizaţi a obligaţiei de a informa autoritatea emitentă, în termen de 15 zile, cu privire la pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei.

Art.5 Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi constituie contravenţii:

 1. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 10 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
 2. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea către autoritatea emitentă a pierderii, deteriorării sau sustragerii licenţei de transport/licenţei comunitare/licenţei de traseu/copiei conforme a licenţei de transport/copiei conforme a licenţei comunitare;
 3. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea către autoritatea emitentă a pierderii, deteriorării sau sustragerii certificatului de transport în cont propriu/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu;
 4. completarea necorespunzătoare de către operatorul de transport rutier a comenzii/contractului cu beneficiarul, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
 5. necompletarea sau completarea necorespunzătoare a foii de parcurs de către operatorul de transport rutier, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
 6. îmbarcarea/debarcarea persoanelor în alte puncte decât cele menţionate în comandă/contractul cu beneficiarul, în cazul efectuării transportului contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
 7. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:

7.1. de către conducătorul auto;

7.2. de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;

7.3. prin mijloace audiovizuale;

7.4. prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme;

 1. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
 2. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a anunţa pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării;
 3. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
 4. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a notifica, în scris, schimbarea sediului social, în termen de 28 de zile, Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.;
 5. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a depune certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în cazul schimbării sediului social;
 6. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a anunţa pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei de transport/licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării;
 7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea licenţei de transport/licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia, precum şi a licenţei de traseu în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
 8. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a notifica, în scris, schimbarea sediului social, în termen de 28 de zile, Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.;
 9. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune licenţa de transport/licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în cazul schimbării sediului social;
 10. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., anterior efectuării transportului rutier, prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
 11. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
 12. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a cunoaşte măsurile ce trebuie luate în caz de accident/incident rutier în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor;
 13. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a prelua mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane;
 14. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a asigura urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului;
 15. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a remedia deficienţele semnalate de publicul călător şi constatate de I.S.C.T.R., în termenul stabilit de aceasta;
 16. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a afişa la fiecare casă de bilete şi abonamente orarul de funcţionare;
 17. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a prevederilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011;
 18. prezentarea la control de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activităţi conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă/alte condiţii decât cele în care au fost eliberate;
 19. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura parcarea vehiculelor rutiere deţinute numai în locuri special amenajate;
 20. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a utiliza spaţiile destinate activităţii de pregătire şi perfecţionare exclusiv în scopul pentru care au fost autorizate;
 21. nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
 22. nerespectarea de către şcolile de conducători auto a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
 23. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier a obligaţiei de a emite bilete/legitimaţii de călătorie sau emiterea de bilete/legitimaţii de călătorie necorespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;
 24. nerespectarea de către şcolile de conducători auto sau instructorii auto autorizaţi a obligaţiei de a desfăşura activitatea numai în spaţiile care au fost autorizate în acest sens;
 25. nerespectarea de către instructorii auto autorizaţi a obligaţiei de a depune în momentul finalizării pregătirii practice a cursantului, la şcoala de conducători auto cu care are încheiat contract de prestări de servicii, copii ale foilor zilnice de parcurs aferente vehiculului cu care respectivul cursant a efectuat pregătirea practică.

Art.6 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1-9, 11, 14 şi 18-32 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 10, 15, 16 şi 38-40 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1-3 şi 33-37 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz.

(4) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 11, 12 şi 41 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto, instructorului auto ori persoanei fizice sau juridice.

(5) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 11 şi 13 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere ori persoanei fizice sau juridice.

(6) Contravenţia prevăzută la art. 3 pct. 17 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare.

(7) Contravenţia prevăzută la art. 3 pct. 11 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile.

Art.7 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 1-12, 14, 19-22, 25-61 şi 77 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 13 şi 72-76 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz.

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 23, 24 şi 62-71 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.

(4) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 15-17 şi 83 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.

(5) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 78-82 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

(6) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 15, 18 şi 83 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică instructorului auto autorizat.

Art.8 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 1-5, 7-18 şi 24-26 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 6, 19-21 şi 30 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz.

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 22-25 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.

(4) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 29 şi 31 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.

(5) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 27 şi 28 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

(6) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 31 şi 32 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică instructorului auto autorizat.

Art. 9 În toate cazurile în care din documentele prezentate la control de către conducătorul auto nu poate fi identificat operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu, amenda se aplică conducătorului auto.

Art. 10 Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 se efectuează în trafic şi la sediul operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori.

Art. 11 (1) În toate cazurile când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare ce impun imobilizarea vehiculului, pe lângă aplicarea amenzii, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă numai după îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia.

(2) Imobilizarea vehiculelor în trafic se efectuează în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.

Art. 12 (1) Măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se aplică de către inspectori sau, după caz, de către poliţiştii rutieri, în următoarele cazuri:

a) încălcarea prevederilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere constatată la efectuarea controlului vehiculelor înmatriculate în alte state;

b) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, precum şi condiţiile referitoare la însoţirea vehiculelor cu depăşiri;

c) transportarea mai multor persoane decât numărul de locuri prevăzut în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului în cazul efectuării transportului rutier de persoane;

d) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere, odihnă sau pauze, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau a perioadelor minime de odihnă;

e) efectuarea de transport rutier de mărfuri cu nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare;

f) efectuarea de transport rutier de mărfuri periculoase la care s-a constatat o contravenţie de categoria I de risc, conform legislaţiei în vigoare;

g) nerespectarea reglementărilor în vigoare privind sistemul de fixare al încărcăturii, elementele de fixare a mărfurilor şi condiţiile de arimare a încărcăturii.

(2) În cazul constatării unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile rutiere de mărfuri periculoase, pentru care inspectorii sau, după caz, poliţiştii rutieri aplică măsura imobilizării, aceştia anunţă imediat reprezentanţii serviciilor de urgenţă profesioniste cu competenţe în zona unde se efectuează controlul în trafic.

(3) Modul de anunţare şi de acţiune, în situaţiile prevăzute la alin. (2), se stabileşte prin protocol de colaborare interinstituţională întocmit în acest sens.

Art. 13 (1) În cazul imobilizării vehiculelor, dacă respectivul contravenient nu înlătură deficienţele constatate astfel încât să fie îndeplinite condiţiile legale pentru continuarea transportului/ deplasării în perioada aferentă activităţii de control în trafic, conform programului de control din ziua respectivă, inspectorii vor proceda la ridicarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare până la momentul în care contravenientul va face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării. În acest caz, inspectorii îi aduc la cunoştinţă conducătorului auto adresa şi programul de funcţionare ale inspectoratului teritorial din care fac parte.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deţine vehiculul imobilizat are obligaţia de a se deplasa la sediul inspectoratului teritorial din care fac parte inspectorii care au aplicat măsura imobilizării, pentru a face dovada că îndeplineşte condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării. Dacă documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale, atunci inspectorii se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării.

(3) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se reţin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează personalul cu atribuţii de control şi conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare care se păstrează de către agentul constatator se consemnează şi returnarea acestora.

Art. 14 În toate cazurile în care operatorului de transport rutier străin/întreprinderii de transport rutier în cont propriu străine/conducătorului auto angajat al acestuia/acesteia i s-a aplicat de către inspectori sau, după caz, de către poliţiştii rutieri sancţiunea corespunzătoare încălcărilor constatate de la prevederile legale în vigoare, se procedează după cum urmează:

a) se imobilizează vehiculul pe loc, dacă sunt asigurate condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, sau într-un spaţiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control;

b) se vor ridica plăcuţele cu numărul de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului. La ridicarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare inspectorii/poliţiştii rutieri vor elibera o dovadă. Modelul dovezii de ridicare a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, modul de eliberare a acesteia, precum şi modul de returnare al plăcuţelor de înmatriculare de către inspectori/poliţiştii rutieri se stabilesc prin proceduri comune de către I.S.C.T.R. şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, în limita competenţelor;

c) conducătorul auto al operatorului de transport rutier străin/întreprinderii de transport rutier în cont propriu străine va fi îndrumat să achite contravaloarea amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare sau să achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta într-un cont de disponibil deschis pe numele I.S.C.T.R. la trezoreria statului, urmând ca aceasta să se restituie sau să se vireze, după caz, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, conform hotărârii definitive a instanţei judecătoreşti;

d) permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiţia achitării amenzii aplicate sau a achitării unei sume egale cu amenda, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. În cazul în care sancţiunea s-a aplicat pentru lipsa autorizaţiei de transport internaţional sau utilizarea unei autorizaţii nevalabile, permisiunea privind reluarea efectuării transportului este condiţionată şi de prezentarea unei autorizaţii de transport internaţional valabile şi completate corespunzător.

Art. 15 (1) Măsura imobilizării unui vehicul, dispusă de către inspectori, se menţionează în scris pe următoarele documente, după caz:

a) procesul-verbal de constatare a contravenţiei;

b) formularul de control în trafic;

c) buletinul de control ADR;

d) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital;

e) dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor cu numărul de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate în alte state.

(2) Măsura imobilizării unui vehicul, dispusă de către poliţiştii rutieri, se menţionează în scris pe următoarele documente, după caz:

a) procesul-verbal de constatare a contravenţiei;

b) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital;

c) dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor cu numărul de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate în alte state.

Art. 16 Măsura imobilizării nu se aplică transporturilor de animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată.

Art. 17 (1) În cazul utilizării la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier fără a se putea face dovada că se deţin următoarele documente valabile, după caz: licenţă de transport/licenţa comunitară, copia conformă a licenţei de transport/copia conformă a licenţei comunitare, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, licenţă de traseu, autorizaţia specială de transport, autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport pentru transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale, după caz, pe lângă aplicarea amenzii corespunzătoare, inspectorii aplică şi măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, denumită în continuare măsura de suspendare.

(2) În cazul utilizării unui autovehicul pentru pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a deţine autorizaţie de şcoală de conducători auto sau autorizaţie de instructor auto, pe lângă aplicarea amenzii corespunzătoare, inspectorii aplică şi măsura de suspendare.

(3) În cazul utilizării la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase privind sistemul de frânare, sistemul de direcţie, punţi, roţi, anvelope şi suspensie, şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului, tahograful şi limitatorul de viteză, conform reglementărilor în vigoare, pe lângă aplicarea amenzii corespunzătoare, inspectorii aplică şi măsura de suspendare şi se aplică suplimentar măsura anulării inspecţiei tehnice periodice.

(4) Inspectorii şi poliţiştii rutieri au dreptul să reţină documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), dacă acestea au valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu transportul efectuat, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare.

(5) Inspectorul întocmeşte procesul-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează conducătorului auto sau, în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului.

(6) I.S.C.T.R. notifică măsura de suspendare contravenientului şi comunică măsura de suspendare/remedierea deficienţelor constatate inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe raza căruia/căreia este înmatriculat vehiculul, în termen de 3 zile de la data înmânării, respectiv comunicării procesului-verbal de reţinere prevăzut la alin. (5).

Art. 18 (1) Măsura de suspendare se aplică în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2) pentru o perioadă de 6 luni şi se realizează prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare.

(2) În cazurile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2), măsura de suspendare încetează înainte de expirarea termenului de 6 luni, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data înmânării, respectiv comunicării procesului-verbal de reţinere;

b) se depune dovada achitării amenzii contravenţionale.

(3) În cazul prevăzut la art. 17 alin. (3), măsura de suspendare încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) se depune dovada achitării amenzii contravenţionale;

b) se depune dovada privind efectuarea unei inspecţii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) În cazul prevăzut la art. 17 alin. (3), dacă la momentul efectuării controlului autovehiculul nu avea inspecţia tehnică periodică valabilă, măsura de suspendare se aplică pentru o perioadă de 6 luni şi încetează înainte de expirarea acestui termen, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data înmânării, respectiv comunicării procesului-verbal de reţinere;

b) se depune dovada achitării amenzii contravenţionale;

c) se depune dovada privind efectuarea unei inspecţii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) Dacă până la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (1) şi (4) contravenientul nu depune dovada achitării amenzii contravenţionale şi/sau a efectuării unei inspecţii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, după caz, măsura de suspendare se prelungeşte pentru o nouă perioadă de 6 luni.

(6) În cazul prelungirii măsurii de suspendare potrivit alin. (5), aceasta încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, la data depunerii dovezii achitării amenzii contravenţionale şi/sau a dovezii efectuării unei inspecţii tehnice în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, după caz.

(7) Contravenientul nu beneficiază de reducerea termenului de suspendare, conform prevederilor alin. (2) şi (4) în cazul în care, în cel mult 12 luni de la încetarea măsurii de suspendare, săvârşeşte o faptă pentru care se aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a aceluiaşi autovehicul.

(8) Măsura de suspendare se consideră îndeplinită şi în situaţia în care s-au reţinut doar plăcuţele cu numărul de înmatriculare.

Art. 19 Procedura privind aplicarea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare se stabileşte prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 20 (1) I.S.C.T.R. suspendă copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 2, 4-9, 14, 18, 24-28 şi 32 şi la art. 4 pct. 2, 4, 5, 7, 14, 27, 36, 46, 47, 50, 55 şi 56 pentru subpct. 56.1., 56.2., 56.4, 56.8-56.14;

b) dacă s-a dispus măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, în cazul unui autovehicul care prezintă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase conform reglementărilor în vigoare;

c) utilizarea la efectuarea transportului rutier a cisternelor, recipientelor şi ambalajelor care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanşeitate;

d) dacă operatorul de transport rutier a săvârşit una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la lit. a)-c), pe teritoriul României sau în alt stat membru al Uniunii Europene, prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), suspendarea copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare se aplică pentru aceeaşi perioadă pentru care s-a dispus măsura de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare şi încetează odată cu încetarea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul.

(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la alin. (1) într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, măsura suspendării copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare se aplică în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, cu prevederile art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 sau cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, după caz.

(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), I.S.C.T.R. poate dispune printr-o decizie motivată, suplimentar faţă de suspendarea copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, una dintre următoarele măsuri:

a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru operatorul de transport rutier;

b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate operatorului de transport rutier;

c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora.

(5) I.S.C.T.R. suspendă 10% din copiile conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare deţinute de către un operator de transport rutier, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) operatorul de transport rutier sau managerul de transport al acestuia a fost sancţionat/condamnat pentru una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 22-24 şi/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

b) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 11.

Art. 21 (1) I.S.C.T.R. retrage copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare în următoarele cazuri:

a) licenţa de transport/licenţa comunitară în baza căreia a fost eliberată a fost retrasă;

b) operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţia de capacitate financiară pentru toate autovehiculele pentru care a obţinut o copie conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare;

c) operatorul de transport rutier nu mai deţine autovehiculul pentru care s-a eliberat copia conformă;

d) documentele în baza cărora a fost eliberată copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare conţin informaţii incorecte;

e) dacă operatorului de transport rutier i s-a aplicat sancţiunea suspendării copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare, de două ori în ultimele 6 luni.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), sancţiunea retragerii copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare se aplică pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 22 (1) În cazul în care un operator de transport rutier se regăseşte în unul dintre cazurile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. îi va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancţiunea suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare.

(2) În cazul în care managerul de transport al operatorului de transport rutier a fost sancţionat/condamnat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 22-24 şi/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 şi/sau a fost sancţionat/condamnat pentru încălcări grave ale legislaţiei naţionale în domeniile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. îi va transmite operatorului de transport rutier o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru înlocuirea managerului de transport sancţionat/condamnat, în caz contrar urmând să fie aplicată măsura suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare.

(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a fost sancţionat/condamnat pentru una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 22-24 şi/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. îi va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru înlocuirea managerului de transport, în caz contrar urmând să fie aplicată măsura suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare.

(4) În cazul în care operatorul de transport rutier a fost sancţionat/condamnat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 22 şi 24 şi/sau la pct. 4 şi 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2011, I.S.C.T.R. îi va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată măsura suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare.

Art. 23 (1) I.S.C.T.R. suspendă licenţa de transport/licenţa comunitară, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 22 nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) dacă operatorul de transport rutier a fost sancţionat/ condamnat de două ori în ultimele 6 luni, conform prevederilor art. 20 alin. (5);

c) dacă operatorul de transport rutier refuză să predea către I.S.C.T.R., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării, copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare suspendate sau 10% din copiile conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare, în vederea suspendării, după caz.

(2) În cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă licenţa de transport/licenţa comunitară pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), dacă încălcarea a fost săvârşită de către operatorul de transport rutier într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sancţiunea suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare se aplică în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, cu prevederile art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2011 sau cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, după caz.

Art. 24 I.S.C.T.R. retrage licenţa comunitară în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 23 alin. (2), după suspendarea licenţei de transport/licenţei comunitare pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) dacă operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii incorecte în vederea obţinerii licenţei de transport/licenţei comunitare;

c) dacă operatorul de transport rutier a fost sancţionat/condamnat pentru încălcări grave ale legislaţiei naţionale în domeniile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

d) dacă operatorului de transport rutier i s-a aplicat de două ori, în ultimele 12 luni, sancţiunea suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare.

Art. 25 (1) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a licenţei de transport/licenţei comunitare către autoritatea emitentă şi către operatorul de transport rutier, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.

(2) Înaintea luării măsurii de reabilitare a operatorului de transport rutier, managerul de transport al acestuia va demonstra îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, cu aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

Art. 26 Odată cu retragerea licenţei de transport/licenţei comunitare, copiile conforme ale acesteia şi, după caz, toate documentele de transport eliberate pentru respectivul operator de transport rutier în baza licenţei de transport/licenţei comunitare retrase devin nule.

Art. 27 (1) Licenţa de transport/licenţa comunitară suspendată, respectiv copia conformă a acesteia suspendată se reacordă, la expirarea termenului de suspendare şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sancţiuni, după caz, şi după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent pentru eliberare.

(2) Copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare retrase în baza prevederilor art. 21 alin. (1) lit. e) se reacordă la expirarea termenului de retragere prevăzut la art. 21 alin. (2) şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri, după caz, şi după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent pentru eliberare.

Art. 28 (1) I.S.C.T.R. suspendă copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 2, 4-6, 9, 14, 18, 25-28 şi 31 şi la art. 4 pct. 14, 27 şi 77 pentru subpct. 77.1, 77.3, 77.4, 77.6 şi 77.7;

b) dacă s-a dispus măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, în cazul unui autovehicul care prezintă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase conform reglementărilor în vigoare;

c) utilizarea la efectuarea transportului rutier a cisternelor, recipientelor şi ambalajelor care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanşeitate;

d)dacă întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la lit. a)-c), pe teritoriul României sau în alt stat membru al Uniunii Europene, prin utilizarea abuzivă a atestatelor de conducător auto prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se aplică pentru aceeaşi perioadă pentru care s-a dispus măsura de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare şi încetează odată cu încetarea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul.

(3) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a săvârşit una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la alin. (1) într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, măsura suspendării copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se aplică în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, cu prevederile art. 22 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2011 sau cu prevederile art. 12 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2011, după caz.

(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), I.S.C.T.R. poate dispune printr-o decizie motivată, suplimentar faţă de suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, una dintre următoarele măsuri:

a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru întreprinderea de transport rutier în cont propriu;

b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate întreprinderii de transport rutier în cont propriu;

c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiţii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora.

(5) I.S.C.T.R. suspendă 10% din copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu deţinute de către o

întreprindere de transport rutier în cont propriu, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) întreprinderea de transport rutier în cont propriu sau managerul de transport al acesteia a fost sancţionată/sancţionat/condamnată/condamnat pentru una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 22-24 şi/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

b) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 11.

Art. 29 (1) I.S.C.T.R. retrage copia conformă a certificatului de transport în cont propriu în următoarele cazuri:

a) certificatul de transport în cont propriu în baza căruia a fost eliberată a fost retras;

b) întreprinderea de transport rutier în cont propriu nu mai deţine vehiculul pentru care s-a eliberat copia conformă a certificatului de transport în cont propriu;

c) documentele în baza cărora copia conformă a certificatului de transport în cont propriu a fost eliberată conţin informaţii eronate;

d) dacă întreprinderii de transport rutier în cont propriu i s-a aplicat sancţiunea suspendării copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu de două ori în ultimele 6 luni.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), sancţiunea retragerii copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare se aplică pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 30 (1) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu, I.S.C.T.R. îi va transmite acesteia o notificare prin care este informată că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancţiunea suspendării certificatului de transport în cont propriu.

(2) În cazul în care managerul de transport al întreprinderii de transport rutier în cont propriu a fost sancţionat/condamnat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 22-24 şi/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 şi/sau a fost sancţionat/condamnat pentru încălcări grave ale legislaţiei naţionale în domeniile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. va transmite întreprinderii de transport rutier în cont propriu o notificare prin care este informată că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru înlocuirea managerului de transport sancţionat/condamnat, în caz contrar urmând să fie aplicată măsura suspendării certificatului de transport în cont propriu.

(3) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a fost sancţionată/condamnată pentru una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 22-24 şi/sau la pct. 1, 4-6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, I.S.C.T.R. îi va transmite acesteia o notificare prin care este informată că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru înlocuirea managerului de transport, în caz contrar urmând să fie aplicată măsura suspendării certificatului de transport în cont propriu.

(4) În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu a fost sancţionată/condamnată în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru una sau mai multe dintre încălcările prevăzute la art. 3 pct. 22 şi 24 şi/sau la pct. 4 şi 6 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2011, I.S.C.T.R. îi va transmite acesteia o notificare prin care este informată că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată măsura suspendării certificatului de transport în cont propriu.

Art. 31 (1) I.S.C.T.R. suspendă certificatul de transport în cont propriu, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 30 nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) dacă întreprinderea de transport rutier în cont propriu a fost sancţionată/condamnată de două ori în ultimele 6 luni, conform prevederilor art. 28 alin. (5);

c) dacă întreprinderea de transport rutier în cont propriu refuză să predea către I.S.C.T.R. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării copia conformă a certificatului de transport în cont propriu suspendată sau 10% din copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu, în vederea suspendării, după caz.

(2) În cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă certificatul de transport în cont propriu pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.

Art. 32 I.S.C.T.R. retrage certificatul de transport în cont propriu în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 6 luni, prevăzut la art. 31 alin. (2), după suspendarea certificatului de transport în cont propriu pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) întreprinderea de transport rutier în cont propriu a furnizat documente conţinând informaţii incorecte în vederea obţinerii certificatului de transport în cont propriu;

c) dacă întreprinderea de transport rutier în cont propriu a fost sancţionată/condamnată pentru încălcări grave ale legislaţiei naţionale în domeniile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

d) dacă întreprinderii de transport rutier în cont propriu i s-a aplicat de două ori în ultimele 12 luni sancţiunea suspendării certificatului de transport în cont propriu.

Art. 33 (1) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a certificatului de transport în cont propriu către autoritatea emitentă şi către întreprinderea de transport rutier în cont propriu, precizând inclusiv măsurile de reabilitare.

(2) Înaintea luării măsurii de reabilitare a întreprinderii de transport rutier în cont propriu, condiţia de competenţă profesională a managerului de transport al acesteia va fi îndeplinită prin obţinerea unui nou certificat de competenţă profesională.

Art. 34 Odată cu retragerea certificatului de transport în cont propriu, copiile conforme ale acestuia şi, după caz, toate documentele de transport eliberate pentru respectiva întreprindere de transport rutier în cont propriu în baza certificatului de transport în cont propriu retras devin nule.

Art. 35 (1) Certificatul de transport în cont propriu suspendat şi copia conformă a acestuia suspendată se reacordă la expirarea termenului de suspendare şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sancţiuni, după caz, şi după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent pentru eliberare.

(2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu retrasă în baza prevederilor art. 29 alin. (1) lit. d) se reacordă la expirarea termenului de retragere prevăzut la art. 29 alin. (2) şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri, după caz, şi după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent pentru eliberare.

Art. 36 (1) I.S.C.T.R. retrage licenţa de traseu eliberată pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, în următoarele cazuri:

a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;

b) licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii incorecte;

c) înstrăinarea către alt operator de transport rutier a licenţei de traseu şi/sau utilizarea acesteia de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul;

d) nerespectarea de către operatorul de transport rutier a condiţiilor stabilite de reglementările în vigoare privind înlocuirea autobuzului pentru care s-a emis licenţa de traseu;

e) nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica la Autoritatea Rutieră Română — A.R.R., în fiecare zi de vineri, situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta;

f) efectuarea, în mod repetat, de către operatorul de transport rutier a cursei în mai puţin de 90% din numărul de zile prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu pentru cursa respectivă într-o lună calendaristică;

g) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;

h) la retragerea licenţei de transport/licenţei comunitare a operatorului de transport rutier;

i) operatorul de transport rutier are activitatea suspendată, conform înregistrărilor din registrul comerţului;

j) pe perioada suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) pentru care autoritatea emitentă a licenţei de traseu are competenţa constatării, retragerea licenţei de traseu se va face de către I.S.C.T.R. la solicitarea autorităţii emitente.

Art. 37 (1) I.S.C.T.R. retrage licenţa de traseu eliberată pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, în următoarele cazuri:

a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;

b) licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii incorecte;

c) încredinţarea spre efectuare altui operator de transport rutier a curselor prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu de către operatorul de transport rutier deţinător al licenţei de traseu;

d) s-a constatat faptul că în autobuzul/autobuzele utilizat/utilizate la efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate speciale pe un anumit traseu sunt transportate alte persoane decât cele angajate ale beneficiarului transportului şi care nu au fost nominalizate de către acesta conform reglementărilor în vigoare;

e) operatorul de transport rutier nu a efectuat cel puţin 5% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu într-un interval de 30 de zile;

f) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;

g) la retragerea licenţei de transport/licenţei comunitare;

h) în cazul în care operatorul de transport rutier are activitatea suspendată, conform înregistrărilor din registrul comerţului;

i) pe perioada suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) pentru care autoritatea emitentă a licenţei de traseu are competenţa constatării, retragerea licenţei de traseu se va face de către I.S.C.T.R. la solicitarea autorităţii emitente.

Art. 38 (1) I.S.C.T.R. constată îndeplinirea de către operatorii de transport rutier a condiţiilor de autorizare şi respectarea de către aceştia a condiţiilor de efectuare a transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale.

(2) În cazul în care constată că există riscul ca operatorul de transport rutier să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare şi/sau nu sunt respectate condiţiile de efectuare a transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale, I.S.C.T.R. va informa în acest sens Direcţia generală reglementări în transporturi, care va notifica operatorului de transport rutier faptul că neremedierea acestei situaţii în termen de cel mult 30 de zile de la data notificării va conduce la retragerea autorizaţiei de transport internaţional.

(3) În cazul în care constată că în termenul prevăzut la alin. (2) nu s-a remediat situaţia pentru care operatorul de transport a fost notificat, I.S.C.T.R. va retrage autorizaţia de transport internaţional, care va fi transmisă Direcţiei generale reglementări în transporturi.

Art. 39 În cazul în care un operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile iniţiale care au stat la baza eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancţiunea suspendării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier.

Art. 40 (1) I.S.C.T.R. suspendă licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 39 nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) înstrăinarea către un alt operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier şi/sau utilizarea acesteia de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul;

c) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 34-37 şi la art. 4 pct. 68.

(2) În cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.

Art. 41 I.S.C.T.R. retrage licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 6 luni, după suspendarea certificatului de transport în cont propriu pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) operatorul economic a furnizat, în vederea obţinerii licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, documente conţinând informaţii incorecte;

c) când operatorul economic îşi încetează activitatea conexă transportului rutier.

Art. 42 I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier către autoritatea emitentă şi către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.

Art. 43 Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier suspendată se reacordă, la expirarea termenului de suspendare şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri, după caz, şi după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent pentru eliberare.

Art. 44 În cazul în care o şcoală de conducători auto prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării, I.S.C.T.R. va transmite acesteia o notificare prin care este informată că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancţiunea suspendării autorizaţiei.

Art. 45 (1) I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia şcolii de conducători auto, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 44 nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 41 şi la art. 4 pct. 15-17 şi 83.

(2) În cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia şcolii de conducători auto pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.

Art. 46 I.S.C.T.R. retrage autorizaţia şcolii de conducători auto în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 45 alin. (2), după suspendarea autorizaţiei şcolii de conducători auto pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) şcoala de conducători auto a furnizat documente conţinând informaţii incorecte în vederea obţinerii autorizaţiei;

c) şcolii de conducători auto i s-a aplicat de două ori, în ultimele 12 luni, sancţiunea suspendării autorizaţiei;

d) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 11 şi 12;

e) când se constată că titularul autorizaţiei şi-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.

Art. 47 În cazul în care un centru de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare centru de pregătire, prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancţiunea suspendării autorizaţiei.

Art. 48 (1) I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia centrului de pregătire, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 47 nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) pentru încălcările prevăzute la art. 4 pct. 78 şi 80-82.

(2) În cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia centrului de pregătire pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.

Art. 49 I.S.C.T.R. retrage autorizaţia centrului de pregătire în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 48 alin. (2), după suspendarea autorizaţiei centrului de pregătire pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) centrul de pregătire a furnizat documente conţinând informaţii incorecte în vederea obţinerii autorizaţiei;

c) centrului de pregătire i s-a aplicat de două ori, în ultimele 12 luni, sancţiunea suspendării autorizaţiei;

d) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 11 şi 13.

Art. 50 În cazul în care un instructor auto autorizat prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării, I.S.C.T.R. va transmite acestuia o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să fie aplicată sancţiunea suspendării autorizaţiei.

Art. 51 (1) I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia instructorului auto autorizat, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 50 nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 41 şi la art. 4 pct. 18 şi 83.

(2) În cazul în care la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1) lit. a) nu a fost remediată situaţia în cauză, I.S.C.T.R. suspendă autorizaţia instructorului auto autorizat pentru încă o perioadă de 30 de zile, care se poate prelungi pentru perioade succesive de 30 de zile, însumând o perioadă care să nu depăşească 6 luni.

Art. 52 I.S.C.T.R. retrage autorizaţia instructorului auto autorizat în următoarele cazuri:

a) dacă la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 51 alin. (2), după suspendarea autorizaţiei instructorului auto autorizat pentru perioade succesive de 30 de zile, nu a fost remediată situaţia în cauză;

b) instructorul auto autorizat a furnizat documente conţinând informaţii incorecte în vederea obţinerii autorizaţiei;

c) instructorului auto autorizat i s-a aplicat de două ori, în ultimele 12 luni, sancţiunea suspendării autorizaţiei;

d) pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 11 şi 12;

e) când se constată că titularul autorizaţiei şi-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.

Art. 53 (1) I.S.C.T.R. întocmeşte şi comunică decizia motivată de retragere a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto autorizat sau a autorizaţiei centrului de pregătire către autoritatea emitentă şi către titularul autorizaţiei.

(2) Odată cu retragerea autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto autorizat sau a autorizaţiei centrului de pregătire toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza autorizaţiei retrase devin nule.

Art. 54 Autorizaţia şcolii de conducători auto/autorizaţia instructorului auto autorizat/autorizaţia centrului de pregătire suspendată se reacordă, la expirarea termenului de suspendare şi/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei sancţiuni, după caz, şi după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent pentru eliberare.

Art. 55 (1) Împotriva sancţiunilor de retragere sau suspendare a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a licenţei de transport/copiei conforme a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto autorizat şi/sau a autorizaţiei centrului de pregătire, după caz, operatorul de transport rutier, întreprinderea de transport rutier în cont propriu, operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutiere, şcoala de conducători auto, instructorul auto autorizat sau centrul de pregătire, după caz, se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Procedurile privind aplicarea sancţiunilor de retragere şi suspendare, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

Art. 56 (1) În cazul în care săvârşirea faptei prevăzute la art. 4 pct. 34 are drept consecinţă blocarea unui sector de drum, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre obligaţia operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu de a achita costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), administratorul drumului întocmeşte devizul cuprinzând costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat şi notifică operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a le achita în termen de 15 zile de la data primirii notificării.

(3) Operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu poate contesta notificarea conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 57 Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 3-5 şi aplicarea sancţiunilor se face de către:

a) inspectori;

b) poliţişti rutieri, în cazul efectuării controlului în trafic în lipsa personalului prevăzut la lit. a), în cazul constatării contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 1-6, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 30, 38-41, la art. 4 pct. 1, 5, 10, 13, 14, 37, 40, 41, 49, 50, 57, 61, 72, 73, 76, 77 şi la art. 5 pct. 5, 6, 25, 26 şi 30.

Art. 58 Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoştinţă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune în acest sens în procesul-verbal.

Art. 59 Contravenţiilor prevăzute le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 60 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.